fan crest   title
 

Yoshitaki Gallery: Prints for Sale

Yoshitaki 05

Yoshitaki: A set of 10 mitate-e (analogue prints*); (1R) [Ichikawa Gakujûrô II] as Sumie no Gakujûrô; (2R) [Jitsukawa Ensaburô II] as Wakaizutsu Enza; (3R) [Nakamura Sôjûrô I] as Suehiro Sôjûrô; (4R) [Arashi Tokusaburô IV] as Karajishi Tokuza; (5R) [Jitsukawa] Enjaku I as Karigane Shôtarô; (6R) [Ogino Senjô] I as Fujikawa no Osen; (7R) [Kataoka Gatô II] as Gunrô Ashinosuke; (8R) [Nakamura Komanosuke V] as Araisa Komanosuke; (9R) [Ichikawa Udanji I] as Bihyô Udanji; and (10R) [Onoe Tamizô II] as Kimotama Matsugorô, for roles in the play Narihibiku [Narukami] date no yudachi, circa summer 1865; three-quarter-length portraits by Yoshitaki are very uncommon, as are decaptychs (even more so when complete, as here); *Chûban, set of 10 (24.8 x 181.0 cm)

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST05)

Yoshitaki 08

Yoshitaki: (1R) Fujikawa Tomokichi III as Hisakata-hime; (2R) Arashi Kichisaburô III as Tatsuoki; (3R) Onoe Tamizô II as Kakinoki Kinsuke; (4R) Jitsukawa Ensaburô I as Tamono no kami; (5R) Kataoka Ainosuke I as Aobadayu; (6R) Asao Daikichi I as Saitô Tsukasanosuke in Keisei hana no shiranami, Naka Theater, Osaka, 1/1868; deluxe chûban heptaptych nishiki-e

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST08)

Yoshitaki 09

Yoshitaki: Geiko gathering pine branches for the New Year, double-ôban surimono, circa late 1860s

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST09)

Yoshitaki 10

Yoshitaki: Geiko at the New Year, double-ôban surimono, circa late 1860s

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST10)

Yoshitaki YST11

Yoshitaki: (R) Fujikawa Shôkuro as Suribari Tarô, (C) Jitsukawa Enjaku as Ushiwakamaru; (L) Asao Ryokuroku as Matsuwaka in Kachidoki mibae Genji, Chikugo no Shibai, Osaka; deluxe; ôban nishiki-e, 5/1865

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST11)

Yoshitaki YST12

Yoshitaki: Jitsukawa Enjaku I as Karigane Bunshichi in the play Aikikyô Karigane gomon, Chikugo Theater, Osaka, 8/1869

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST12)

Yoshitaki YST13

Yoshitaki: (R) Arashi Kichisaburô III as Akabori Mizuemon and Onoe Tamizô II as Nakano Sekisuke in Katakiuchi ukiki no kameyama, Naka Theater, Osaka, 3/1861, chûban nishiki-e

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST13)

Yoshitaki YST15

Yoshitaki: (1R) Kataoka Gadô II as Karagotoya Tanjirô, (2R) Nakamura Sennosuke as the geisha Yonehachi, (3R) Arashi Tokusaburô IV as Kanatsu Chôgorô in Shunshoku umegoyomi, Kado Theater, Osaka, 3/1866, chûban nishiki-e diptych

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST15)

Yoshitaki YST16

Yoshitaki: (R) Arashi Kichisaburô III as [Modoriume] Hachizô; (M) Onoe Tamizô II as mago [pack horse driver: 馬子] Edohei, (L) Arashi Rikaku II as yakko [Ippei] in Senryô tazuna koi no somekomi, Naka no Shibai, Osaka, 8/1857, chûban nishiki-e triptych

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST16)

Yoshitaki YST17

Yoshitaki: Onoe Tamizô II as yakko Ranpei, jitsu ha ("actually" 実は) Kujaku Saburô Yoshio, in Yamato gana Ariwara Keizu, Kado no Shibai, Osaka, 8/1861, chûban nishiki-e

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST17)

Yoshitaki YST18

Yoshitaki: Onoe Tamizô II as Mino no Shôkurô in Keisei ômonguchi, Naka no Shibai, Osaka, 1/1862, chûban nishiki-e

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST18)

Yoshitaki YST19

Yoshitaki: (1R) Arashi Rikitsumaru I as Kumawakamaru and Fujikawa Tomokichi III as Honda's wife Shizuhata; (2R) Arashi Rikan III as Mongaku Hoshi; (3R) Ichikawa Takijûrô II as Eda Genzô and Nakamura Hashinosuke II as Kikuômaru in Sesshû Watanabe-bashi kuyô at the Kado no Shibai, Osaka, 8/1862, chûban nishiki-e triptych

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST19)

Yoshitaki YST21

Yoshitaki: (R) Jitsukawa Ensaburô I as Hosokawa Kizunoshô and (L) Arashi Kitchisaburô III as Minbunosuke Shôetsu in Nazoraete yuki no kikusui at the Naka no Shibai, Osaka, 8/1861, deluxe ôban nishiki-e diptych

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST21)

Yoshitaki YST22

Yoshitaki: Arashi Rikan III as Kumasaka Chôhan in Kachidoki mibae Genji at the Horie no Shibai, Osaka, 5/1861, deluxe chûban nishiki-e

arrow View Full Description with Image.
blue arrow Return to Sales Gallery (all artists).
blue arrow Order/Inquiry (Refer to YST22)